Administrere brukere

Som administrator i nettbank bedrift kan du enkelt legge til nye brukere, og styre hvilke tilganger de skal ha.

Mann på pc

Slik gjør du det


Hva betyr ulike tilganger og rettigheter

Tilganger

 • Bruk filoverføring og endre oppsett av filoverføring gir tilgang til Filer i menyen hvis bedriften har avtale om filutveksling med banken.
 • Endre kontonavn til kontoer gir tilgang til å endre kontonavn på alle bedriftens kontoer.
 • Innsyn fond gir innsyn i bedriftens fond hvis brukeren har innsynsrett på kontoen til bedriften som eier fondene.
 • Innsyn i avtaler gir innsyn i avtaler og dokumenter som bedriften har signert med BankID. 
 • Innsyn i alle brukertilganger gir innsyn i hvilke tilganger andre brukere har, men kan ikke endre noen roller eller rettigheter.
 • Fortrolig gir tilgang til å markere og se betalinger og filer som er fortrolige. 

  

Rettigheter på konto

 • Innsyn gir mulighet til å se informasjon på konto.
 • Registre betalinger gir rett til å registrere betalinger og legge inn maksbeløp på regninger, overføre mellom egne kontoer, samt registrere betalingslister og sende eller hente filer.
 • Godkjenn betalinger gir rett til å godkjenne utbetalinger og maksimumsbeløp.
 • Lønn gir rett til å registrere lønnslister, sende eller godkjenne en lønnsfil, se innholdet i en lønnsfil eller lønnstransaksjoner på kontoutskriften. Dette gir ikke tilgang til å registrere enkeltbetalinger.
 • Overføring gir rett til å overføre mellom egne kontoer.  

Eksempler på rettigheter på konto og kombinasjoner

Innsyn 
Eksempel: en ekstern regnskapsfører som kun skal hente kontoinformasjon og bilag.

Innsyn og registrer
Eksempel: økonomimedarbeider som skal registrere betalinger.

Innsyn, registrer og godkjenn 
Eksempel: en daglig leder som skal godkjenne betalinger

En bruker som skal godkjenne betalinger, bør også ha tilgang til innsyn og registrere betalinger. Dette for å kunne gjøre endringer på transaksjonen om dette er nødvendig.