Hvordan rapporterer jeg inn arbeidsforhold i a-meldingen?

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg A-melding

2. Det er to måter å generere en a-melding. Enten ved å klikke på perioden du ønsker å sende a-melding for og følge veiviseren, eller ved å klikke på A-meldingsdetaljer og følge de neste stegene under. 

arbeidsforhold-a-melding-1

3. Velg Bare arbeidsforhold under type melding. 

4. Klikk på Lag a-melding


5. Gå til Oppsummering og klikk på pilen for å kontrollere arbeidsforholdene. 


6. Klikk på Send inn


7. Klikk på Hent tilbakemelding


Merk!

En a-melding som kun inneholder arbeidsforhold kan kun sendes inn for en periode hvor det ikke allerede er levert full a-melding. 

Dersom du må rapportere inn nye arbeidsforhold etter at en full a-melding er sendt, har du to alternativer:

  • Du kan sende en ny full a-melding for perioden som da erstatter tidligere innsendt a-melding. 
  • Du kan sende a-melding for neste periode med kun arbeidsforhold.