Hvordan håndterer jeg eiendeler ved årsavslutning?

Steget for avskrivninger og forskjeller i årsavslutningen henger tett sammen med eiendeler, og den informasjonen som er registrert på hver enkelt eiendel. Hvis selskapet har eiendeler som ikke er registrert i systemet, vil disse ikke komme med på ligningsmeldingen. Eiendelene avskrives regnskapsmessig i løpet av året og skattemessig ved årets slutt. Midlertidige forskjeller må føres mot for eksempel Utsatt skattefordel eller Utsatt skatteforplikelse, og eiendelene må samsvare med det som står på kontoene for eiendeler i regnskapet. 

Eiendel kjøpt i inneværende år
Hvis en eiendel kjøpes i året som skal avsluttes vil systemet automatisk beregne skattemessig avskrivning, og regnskapsmessig avskrivning blir utført basert på oppgitt inngående regnskapsmessig verdi og levetid når eiendelen ble registrert. Dette gjelder selv om det er avvik mellom kjøpsdato og starttidspunkt for avskrivninger i systemet, som kan oppstå ved for eksempel bytte av regnskapssystem midt i året.


Eiendel kjøpt i tidligere år
Hvis en eiendel er kjøpt i et tidligere år, men avskrivninger ble startet i første periode i året som skal avsluttes, vil systemet ha informasjonen det trenger om inngående regnskapsmessig verdi. Inngående skattemessig verdi må imidlertid registreres manuelt. For mer informasjon kan du lese artikkelen om utsatt skatt/skattefordel på eiendeler.


Eiendel kjøpt i tidligere år, avskrivning startet senere enn første periode
Hvis en eiendel er kjøpt i et tidligere år, og det i eiendelen angis at avskrivning skal starte senere enn periode 1 i året som skal avsluttes, må også inngående regnskapsmessig verdi angis manuelt. For mer informasjon om manuell registrering av inngående regnskapsmessig verdi i årsavslutning, se artikkelen om inngående balanse eiendeler.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }