Hvordan leverer jeg full a-melding?

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg A-melding

2. Klikk på A-meldingsdetaljer

levere-full-a-melding-1

Vær oppmerksom på følgende hvis du skal levere a-melding for første gang:

  • A-melding leveres på selskapets organisasjonsnummer. 
  • Ansatte må knyttes til en av selskapets underenheter. Pass på at du registrerer korrekt underenhet på de ansattes detaljer, arbeidsforhold, lønnsposter på lønnskjøring, og eventuelt faste poster og trekk. 
  • Legg inn informasjon om arbeidsforhold på de ansatte. Vær oppmerksom på at Altinn ikke tillater å åpne et sluttmeldt arbeidsforhold, men at du må lage et nytt arbeidsforhold på samme ansattnummer. Det er tillat å ha flere aktive arbeidsforhold på et ansattnummer. 
  • Du må registrere eventuelle permisjoner/permitteringer som er rapporteringspliktige. 
  • Du må sette opp a-meldingsinformasjon på lønnsartene som skal rapporteres. Husk at opplysninger på ansatte og egenopprettede lønnsarter må vedlikeholdes. 

Når opplysningene er på plass kan du levere a-meldingen. Det skal avregnes a-melding månedlig, senest den 5. i månede etter utbetalingen. Det er utbetalingsdatoen på lønnskjøringen som bestemmer hvilken a-meldingsperiode en lønnskjøring blir med på. Utbetalingsdatoen kan ikke endres etter at lønnskjøringen er kjørt. 


3. Klikk på Generer A-melding


4. Velg Full a-melding


5. Kontroller at arbeidsgiveravgift (AGA) og forskuddstrekk er riktig, og klikk på Send inn. Bruk fanene for å skaffe deg full oversikt over innholdet i meldingen. 


6. Klikk på Hent tilbakemelding

En a-melding kan sendes så mange ganger som nødvendig for en periode. En ny full a-melding for en periode erstatter alltid den forrige a-meldingen. Det er lagt inn sperre for å erstatte en full a-melding når det er sendt inn a-melding for mer enn tre perioder etter nyeste a-melding. Da anbefaler vi å sende tilleggsmelding som kun inneholder lønnsposter, og ikke arbeidsforhold. Dersom du likevel har behov for å sende a-melding for mer enn tre perioder tilbake, må dette gjøres via Avansert periodebehandling