Hvordan registrerer jeg en ny eiendel?

Før du kan registrere en ny eiendel, må du først bokføre kjøpet og sikre at balansekontoen har en saldo. Eiendelsregisteret sjekker saldoen på den valgte balansekontoen, og hvis beløpet som er angitt i registeret overstiger den bokførte saldoen, får du et varsel om at det ikke er tilstrekkelige midler på balansekontoen. Du blir da bedt om å kontroller balansekonto eller dimensjoner.

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Eiendeler

2. Klikk på Registrer ny eiendel

regnskapsprogram-registrere-ny-eiendel-1

3. Legg inn informasjon om eiendelen. Systemet velger automatisk avskrivningskonto og saldogruppe basert på balansekontoen som er oppgitt.


4. Angi kostnadskontoen som avskrivningskostnader skal posteres mot i feltet for avskrivningskonto. Ved registrering av en ny eiendel skal inngående regnskapsmessig verdi være lik kjøpspris. Du kan angi en utrangeringsverdi hvis det er relevant.


5. Automatisk bokføring av avskrivningskostnader baseres på eiendelens regnskapsmessige verdi og levetid. Du kan overstyre den foreslåtte levetiden basert på balansekontoen. Systemet vil også automatisk beregne skattemessig avskrivning basert på eiendelens verdi og angitt saldogruppe. Klikk på Lagre når all informasjon om eiendelen er lagt inn. 


6. På spørsmål om du vil starte automatiske avskrivninger, kan du avbryte og gå tilbake til registreringen ved å trykke Avbryt, vente med å aktivere automatiske avskrivninger ved å velge Nei, eller starte automatiske avskrivninger umiddelbart ved å trykke Start avskrivninger nå.


Eiendeler i saldogruppe A, C eller D

I saldogruppene A, C eller D vil summen av eiendelene per gruppe danne grunnlaget for eventuell negativ saldo etter realisasjon. Disse vil overføres frem og tilbake mellom negativ saldo eller hovedbok for gruppen det gjelder i årsavslutningsmodulen.

Eiendeler i saldogruppe E, F, G, H eller I

Eiendeler i saldogruppe E, F, G, H og I skal behandles enkeltvis og ha ett saldoskjema per eiendel i næringsspesifikasjonen. Derfor er det kun mulig å registrere en eiendel per hovedbokskonto.Ved realisasjon av driftsmidler i disse gruppene, blir saldo overført til gevinst- og tapskonto automatisk dersom du bruker årsavslutningsmodulen. Bruker du ikke systemets årsavslutningsmodul, anbefaler likevel å overholde denne rutinen.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }