Hvordan registrerer jeg timer for andre?

1. Sørg for at den du skal registrere timer for er opprettet som timebruker.

2. Gå til Timer og Timebrukere. Velg den aktuelle personen fra listen, og trykk på Rediger timer.


3. Nå kan du føre timer og endre timeregistreringer på vegne av brukeren. Du kan også sende inn timer til godkjenning, og låse opp igjen tidligere innsendinger. Navnet til personen du fører for vil være synlig øverst til venstre i bildet.