Hvordan setter jeg opp en timebruker?

1. I menyen går du til Timer og Registrere timer.


2. Klikk Ok, og brukeren din blir satt opp automatisk.


3. Vil du endre oppsettet på brukeren går du til Timer og Timebrukere, og velger timebrukeren du vil endre. Du kan endre på startdato, prosent og stillingsmal. Standard stillingsmal er på 37,5 timer og inkluderer ikke lunsj på 30 min.


4. For å koble timebrukeren opp mot en ansatt, gå til Ansatt og legg inn hvilken ansatt det gjelder.

  • Prosent: Systemet regner ut antall timer den ansatte skal jobbe per uke og dag ut fra prosenten. Endres prosenten, vil også antall timer endres.
  • Startdato: Viktig for at systemet skal regne riktig antall timer. Hvis du velger startdato tidligere enn dagens dato og timer ikke er ført, vil du få minus på timesaldoen.
  • Sluttdato: Legges inn ved avslutning av et arbeidsforhold eller hvis det skjer endringer i stillingsprosent eller standard uke. Den ansatte må da legges inn på nytt.
  • Aktiv: Her kan du velge om oppsettet er aktivt eller ikke. Kan brukes ved flere oppsett.
  • Team:  Brukes når timer skal overførs til lønn hvis timene skal skal godkjennes av annen.

Hvis den ansatte har timer fra et annet regnskapsprogram, kan du legge det inn ved å klikke på fanen Saldoer.

  • Klikk på Ny saldo og legg inn dato for når arbeidsforholdet starter.
  • I feltet Timesaldo legger du inn antall timer.
  • Legg inn kommentar og klikk på Lagre endringer.

Timebrukeren er nå satt opp, og du kan starte å registrere timer.