Hva er dobbel forsikring?

Dobbel forsikring betyr at du har to av samme forsikring. Mange er dobbeltforsikret uten at de er klare over det. Forsikringsselskapene kan heller ikke vite dette, da slik data ikke deles dem imellom.

Ved dobbel forsikring på skadeforsikringene dine vil du aldri få dobbel utbetaling ved skade. Mens ved dobbeltforsikring på personforsikringene er utbetaling annerledes. Eksempelvis kan du kjøpe så mange livsforsikringer du ønsker, og alle sammen vil utbetales ved dødsfall, i henhold til vilkårene.

Dekket av LO-medlemskapet
Det vanligste er å ha dobbel innboforsikring eller reiseforsikring. Er du f.eks. LO-medlem har du LOfavør innboforsikring inkludert i medlemskapet (med mindre du har reservert deg). Da bør du eller andre i husstanden vurdere si opp annen innboforsikring

Dekket av andre i familien
Mange er forsikret via ektefelle eller samboer uten at de er klare over det. Både innboforsikringen og reiseforsikringen kan utvides til å gjelde hele familien.

Dekket av arbeidsgiver
Selvom det vanligste er å ha personalforsikringer via arbeidsgiver, kan du også være dekket av arbeidsgivers reiseforsikring. Denne kan også dekke hele arbeidstakers familie.

Dekket av andre forsikringer
Mange får tilbud om å kjøpe spesialforsikringer som for eksempel leiebilforsikring, idiotforsikring, skjermforsikring eller forsikring mot id-tyveri. Sannsynligvis har du allerede disse dekningene inkludert i innbo- eller reiseforsikringen din. Se hvilke forsikringer du ikke trenger.