• Dobbel forsikring betyr at du har to av samme forsikring. Mange er dobbeltforsikret uten at de er klare over det. Forsikringsselskapene kan heller ikke vite dette, da slik data ikke deles dem imellom.

  Ved dobbel forsikring på skadeforsikringene dine vil du aldri få dobbel utbetaling ved skade. Mens ved dobbeltforsikring på personforsikringene er utbetaling annerledes. Eksempelvis kan du kjøpe så mange livsforsikringer du ønsker, og alle sammen vil utbetales ved dødsfall, i henhold til vilkårene.

  Dekket av LO-medlemskapet
  Det vanligste er å ha dobbel innboforsikring eller reiseforsikring. Er du f.eks. LO-medlem har du LOfavør innboforsikring inkludert i medlemskapet (med mindre du har reservert deg). Da bør du eller andre i husstanden vurdere si opp annen innboforsikring

  Dekket av andre i familien
  Mange er forsikret via ektefelle eller samboer uten at de er klare over det. Både innboforsikringen og reiseforsikringen kan utvides til å gjelde hele familien.

  Dekket av arbeidsgiver
  Selvom det vanligste er å ha personalforsikringer via arbeidsgiver, kan du også være dekket av arbeidsgivers reiseforsikring. Denne kan også dekke hele arbeidstakers familie.

  Dekket av innboforsikringen
  Mange får tilbud om å kjøpe uhellsforsikring (også kalt idiotforsikring eller trygghetsavtale) når de kjøper f.eks. elektronikk. Hvis du allerede har topp innboforsikring vil en slik forsikring i mange tilfeller gjøre at du er dobbeltforsikret.