Personalforsikringer

Vi tilbyr en rekke personalforsikringer for å trygge dine ansatte. Personalforsikring er et gode for de ansatte som gjerne gjør bedriften til en mer attraktiv arbeidsplass. 

 

Selvstendig næringsdrivende og LO-medlem?
Video placeholder image

Dr. Dropin helsehjelp

Dr. Dropin helsehjelp er en gratis og døgnåpen rådgivningstelefon for dine ansatte med helseforsikring.

helsetelefon

Hva er yrkesskade?

Yrkesskade er personskade, yrkessykdom eller dødfall som er forårsaket av arbeidsulykke, arbeidsprosesser og påvirkning fra skadelige stoffer. Yrkesskader inkluderer både fysiske og psykiske skader og sykdommer.

 

Ménerstatning

Ménerstatning er erstatningen man kan ha krav på ved varig medisinsk invadlitiet som følge av sykdom eller ulykke. Har du fått påvist varig medisinsk invadlitiet kan du ha krav på ménerstatning både fra folktrygden og fra forsikringen, avhengig av om skaden skjedde i arbeidstid eller på fritid.
 

Styreansvar

En styreansvarsforsikring dekker krav som rettes mot styret og ledelsen, basert på deres handlinger og unnlatelser. Forsikringen dekker skade på tredjemanns person, ting eller formue.

Styremedlemmer har et ubegrenset personlig ansvar for de feil og unnlatelser et styre måtte begå.

Hva lurer andre på?

Har du hatt uhell eller skade?