Har jeg dobbel forsikring?

Dobbel forsikring betyr at du har to av samme forsikring. Mange er dobbeltforsikret uten at de er klare over det. Verken forsikringsselskapene eller forsikringsformidlere kan heller ikke vite dette, da denne informasjonen ikke deles dem imellom.

Ved dobbel forsikring på skadeforsikringene dine vil du aldri få dobbel utbetaling ved skade. Mens ved dobbel forsikring på personforsikringene er utbetalingene annerledes. Du kan for eksempel ha to livsforsikringer (eller flere), og alle sammen vil utbetales ved dødsfall, i henhold til vilkårene.

 • Dekket av medlemskap
  Det vanligste er å ha dobbel innboforsikring eller reiseforsikring. Er du for eksempel medlem i et LO-forbund har du LOfavør innboforsikring inkludert i medlemskapet (med mindre du har reservert deg). Da bør du eller andre i husstanden vurdere si opp annen innboforsikring.
 • Dekket av andre i familien
  Mange er forsikret via ektefelle eller samboer uten at de er klare over det. Både innboforsikringen og reiseforsikringen kan utvides til å gjelde hele familien.
 • Dekket av arbeidsgiver
  Selvom det vanligste er å ha personalforsikringer via arbeidsgiver, kan du også være dekket av arbeidsgivers reiseforsikring. Denne kan også dekke hele den ansattes familie hvis arbeidsgiver har valgt dette.
 • Dekket av andre forsikringer
  Mange får tilbud om å kjøpe spesialforsikringer som for eksempel leiebilforsikring, idiotforsikring, skjermforsikring eller forsikring mot id-tyveri. Veldig mange har allerede disse dekningene inkludert i innbo- eller reiseforsikringen sin. Se hvilke forsikringer du ikke trenger.
   

Hva kan jeg gjøre?
Mistenker du at du er dobbeltforsikret, anbefaler vi deg kartlegge alle forsikringene dine.

 • Sjekk om du er forsikret via medlemskap i forening eller forbund.
 • Hør med arbeidsgiver om hvilke personalforsikringer du er dekket av.
 • Snakk med ektefelle/samboer om hvilke forsikringer hen har (også via hens arbeidsgiver).
 • Finn ut hvilke forsikringer du selv har kjøpt.

Er du usikker kan du kontakte oss så skal vi prøve å hjelpe deg å rydde opp. Det kan også hende det lønner seg å samle alle forsikringene et sted.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }