• Ja, reiseforsikringen gjelder for alle, uansett alder. Eneste begrensning er ulykkesdekningen, der dekningen justeres med alderen. Etter fylte 70 år blir erstatningen redusert, og etter fylte 75 år opphører dekningen.

    Les mer om dekningene i reiseforsikringen