Hva er sykeforsikring?

Sykeforsikring er en fellesbetegnelse på personforsikringer eller personalforsikringer som gir utbetaling ved ulike typer sykdom eller skade. Sykepenger fra NAV er et eksempel på en type offentlig «sykeforsikring», som dekker lønnen din opp til 6 G dersom du blir syk. Eksempler på forsikringer som kan gi utbetalinger ved sykdom eller ulykke er:
 

Yrkesskadeforsikring 
Yrkesskadeforsikring er en type sykeforsikring arbeidsgiver er pålagt å kjøpe for alle sine heltids- og deltidsansatte. Forsikringen dekker det økonomisk tapet etter en yrkesskade eller yrkessykdom. Yrkesskadeforsikringen kan også utvides til å gjelde for annen sykdom og fritidsulykke.

Er du selvstendig næringsdrivende er du ikke pålagt å kjøpe yrkesskadeforsikring, men i veldig mange yrker kan det likevel være trygt å ha. For å kjøpe yrkesskadeforsikring må du først ta kontakt med NAV og bestille frivillig yrkesskadetrygd.
 

Sykelønnsforsikring 
Sykelønnsforsikring utbetales i tillegg til sykepenger fra NAV ved sykdom/ulykke. NAV dekker kun lønn inntil 6 G (grunnbeløp). Sykelønnsforsikringen dekker resten opp til full lønn i opptil 365 dager. Les mer om sykelønnsforsikring.
 

Reiseforsikring
Reiseforsikringen dekker akutt og uforutsett sykdom og skade på reisen. Den dekker også utgifter til hjemreise og tilkalling av familiemedlemmer ved alvorlig sykdom og skade.

Skal du til et EØS-land er det lurt å bestille gratis helsetrygdkort.
 

Kritisk sykdom
Kritisk sykdom er en sykeforsikring som gir en engangsutbetaling dersom du blir rammet av alvorlig sykdom, som for eksempel kreft, hjerneslag eller MS. Les mer om kritisk sykdom.
 

Helseforsikring
En helseforsikring (også kalt behandlingsforsikring) dekker blant annet behandling av utvalgte sykdommer via privat helsevesen. Helseforsikring kan både kjøpes privat eller gjennom jobb.
 

Uføreforsikring 
Uføreforsikring kan deles inn i to deler. Uførepensjon, som gir månedlig utbetaling dersom du blir minimum 50 % midlertidig eller varig ufør. Uførekapital, som gir en engangsutbetaling hvis du blir varig ufør. 
 

Ulykkesforsikring
Ulykkesforsikring gir utbetaling ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke. Les mer om ulykkesforsikringen og hva den dekker.