Sykelønnsforsikring

Hvis bedriften har yrkesskadeforsikring og minst 5 ansatte kan du utvide med sykelønnsforsikring. Den dekker lønn til ansatte med avtale om full lønn ved sykemelding. 

ansatt i en bedrift med sykelønnsforsikring ligger syk i senga og taster på mobilen
Gir erstatning til bedriften for ansattes lønn over 6 G, ved sykemelding.
Er med på å gjøre bedriften attraktiv for høyt lønnede ansatte.
Viktig for rekruttering, da mange ofte krever full sykelønn.

Hva dekker sykelønnsforsikringen?

Folketrygden dekker kun sykepenger for lønn inntil 6 G
Sykelønnsforsikringen sikrer den ansatte full lønn ved sykemelding. 

syk mann ligger på sofaen å leser en bok
Dekninger Sykelønnsforsikring
Dekker differansen mellom 6 G og den ansattes lønn*
   

*Når en ansatte blir minst 50 % sykemeldt (maksimalt i 365 dager)


Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du allerede sykelønnsforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 

person som ligger i seng med sykelønnsforsikring

Har du ansatte som har blitt sykemeldt?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.