• Det kan være flere årsaker til dette. Ta kontakt med Kundesenteret på telefon for hjelp.