• Det kan være flere årsaker til dette. Ta kontakt med Kundesenteret på telefon 915 02244 for hjelp.