• Det kan være flere årsaker til dette. Ta kontakt med Kundesenteret på telefon 91507300 for hjelp.