Hva er aksjefond og rentefond?

Aksjefond

Et aksjefond består av eierandeler i flere børsnoterte selskaper. Dette betyr at du ved å spare i et aksjefond indirekte eier aksjer i de ulike selskapene som fondet har investert i. Når den samlede verdien av selskapene i fondet stiger, stiger også verdien på pengene du har spart i fondet. 

Aksjefond passer for deg som ønsker høy avkastning, skal spare i 10 år eller mer, og tåler at sparepengene svinger i verdi. Du tar mindre risiko ved å spare i aksjefond fremfor enkeltaksjer, siden du ikke setter alle pengene dine i kun ett selskap.

Aksjefond bør du kjøpe innenfor en aksjesparekonto. Da får du frihet til å kjøpe, selge og bytte fond og aksjer uten å betale skatt underveis. 

Velger du å spare i aksjefond kan du velge hvordan pengene dine skal plasseres, og forvaltes. Det er i hovedsak to kategorier aksjefond du kan velge mellom: indeksfond og aktivt forvaltede fond

Rentefond

Rentefond er en samlebetegnelse på fond hvor pengene dine plasseres i lånepapirer fra selskaper, myndigheter og kommuner. I et rentefond eier du obligasjoner, som er et verdipapir som beviser at du har lånt bort penger. Du tjener penger på renta som selskapene betaler på lånet.

Å spare i rentefond passer for deg som skal spare i minst 2 år, og som ønsker høyere avkastning enn på sparekonto, uten å ta for stor risiko.

Rentefond kommer i ulike varianter, og noen forventes å svinge mer enn andre. Hvor høy avkastning du kan forvente å få i et rentefond avhenger av hvor høy risiko fondet tar. Likevel har rentefond normalt sett lavere svingninger og risiko enn hvis du skulle spart i et 100 prosent aksjefond.