Hva er aksjefond og rentefond?

Aksjefond

Et aksjefond består av eierandeler i flere børsnoterte selskaper. Dette betyr at du ved å spare i et aksjefond indirekte eier aksjer i de ulike selskapene som fondet har investert i. Du tjener penger hvis den samlede verdien av selskapene i fondet stiger.

Aksjefond passer for deg som ønsker høy avkastning, skal spare i 10 år eller mer, og tåler at sparepengene svinger i verdi. Du tar mindre risiko ved å spare i aksjefond fremfor enkeltaksjer, siden du ikke setter alle pengene dine i kun ett selskap. Aksjefond bør du kjøpe innenfor aksjesparekonto.

Velger du å spare i aksjefond kan du velge hvordan pengene dine skal plasseres, og forvaltes. Det er i hovedsak to kategorier aksjefond du kan velge mellom: indeksfond og aktivt forvaltede fond

Rentefond

Ved å spare i rentefond låner du i praksis bort pengene dine til flere selskaper. Du tjener penger på renten som selskapene betaler på lånet.

I et rentefond tjener du ikke like mye som i et aksjefond, men det er en mer forutsigbar spareform fordi risikioen er lav. Rentefond passer for deg som vil unngå store svingninger underveis, men likevel ønsker å få høyere avkastning enn på sparekonto.

Se også:
Hva er fond?
Sparing i fond.
Hvilke fondstyper kan jeg velge mellom?