• Et rentefond er en portefølje av obligasjoner, sertifikater og bankinnskudd, som alle er rentebærende instrumenter.

    Et aksjefond er en portefølje av aksjer, som igjen er eierandeler i børsnoterte aksjeselskaper.