• Aksjefond

    I et aksjefond eier du mange små biter av flere selskaper samtidig. Du tjener penger hvis den samlede verdien av selskapene i fondet stiger. Hvis ett av selskapene i fondet går dårlig er det ikke sikkert du merker så mye til det, for de andre selskapene kan samtidig gjøre det bra. Det er veldig liten sjanse for at alle selskapene skal gå dårlig samtidig.

    Rentefond

    Istedenfor å eie aksjer, låner du bort pengene dine til flere selskaper. Du tjener penger på renten som selskapene betaler på lånet. I et rentefond tjener du ikke like mye som i et aksjefond, men det er en mer forutsigbar spareform fordi risikoen er lav.