Kundeklager

Det er viktig at du er fornøyd med å være kunde hos
oss. Hvis noe ikke er som det skal, setter vi pris på at du forteller det til oss.


Slik går du frem for å klage:

Hvordan behandles klagen?

Vår klageavdeling vil motta klagen og behandle den så raskt som mulig. Det aller første vi må ta stilling til, er om vi kan definere hendelsen som en reell klage.

En klage må inkludere et eller flere av disse punktene:

  • klagen må handle om tvister av rettslig karakter, som springer ut av kontraktsforhold med banken
  • klagen må handle om en avvisning av kunde- og tjenesteforhold
  • klagen må handle om manglende medvirkning ved flytting av kunde- og tjenesteforhold til annet finansforetak
  • klagen må handle om sakbehandlingsfeil, eller at SpareBank 1 Nord-Norge har opptrådt i strid med gjeldende lover, forskrifter, eller på annen måte ikke overholdt avtalt forpliktelser eller konkrete avtaler med kunden.
  • klagen er rettet mot ansatte

Det er ikke en klage, dersom det gjelder:

  • vilkår som er felles for alle kunder, for eksempel produktvilkår​
  • renteheving
  • generell misnøye som ikke rammer det spesifikke kundeforhold, men er felles for flere kunder
  • servicehenvendelser

Når klagen din er behandlet, vil du få skriftlig svar på om du har fått medhold eller avslag på klagen din. Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket, kan du bringe saken videre til Finansklagenemda. 

SpareBank1 Nord-Norge har etter Finanstilsynets rundskriv 4/2019 – Retningslinjer for klagebehandling i bank-, finans-, forsikrings- og verdipapirverksemd, plikt til å melde inn antall saker, medhold og avslag til Finanstilsynet.


Klage på andre tjenester

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }