Ikke gå glipp av årets skattefordel

Med aksjesparekonto kan du selge aksjer og fond uten å betale skatt, så lenge du lar pengene bli stående på konto eller reinvesterer.

Nå blir det enda enklere og mer gunstig å spare i aksjer og fond. Med det nye produktet aksjesparekonto, som ble lansert høsten 2017, kan du samle alle investeringene dine på ett sted, få god oversikt og spare på en smart måte.

- Produktet vil være spesielt smart for de som eier aksjer og fond med urealisert gevinst. Dette fordi du nå kan bytte til et annet fond, kjøpe aksjer, eller om du har lyst å ta ut noen av pengene du har investert og bruke på noe annet så kan du det, helt uten å betale en krone i skatt, forteller Una Mathisen, leder for kompetansemiljø sparing i SpareBank 1.

Dette er skattefordelene

Frem til nå har du måttet betale skatt på gevinst når du har solgt aksjer og fond. Med aksjesparekonto kan du investere i nye aksjer og fond, uten å betale skatt underveis i spareperioden.

Aksjesparekonto har tre skattefordeler:

1. Du kan ta ut opprinnelig innskutt beløp uten å betale skatt.

2. Du kan kjøpe, selge og bytte aksjer og fond uten å betale skatt underveis. Du betaler skatt først når du tar sparegevinsten ut av aksjesparekontoen.

3. Du opparbeider deg rett til skjermingsfradrag om du sparer i mer enn et år. 

Skjermingsfradrag er et bunnfradrag som deles ut til eiere av aksjer og aksjefond hvert år. Det innebærer at inngangsverdien oppjusteres med en liten prosentandel, slik at du ikke må skatte av hele gevinsten.

Eksempel:

Har du til sammen investert 100 000 kroner i aksjer og fond, og oppnådd 25 000 kroner i gevinst, kan du nå ta ut innskuddsbeløpet på 100 000 kroner helt skattefritt.

Gevinsten på 25 000 kroner kan du skattefritt reinvestere i andre aksjer og fond. Altså kan du selge Aksjefond A og bruke pengene til å kjøpe Aksjefond B innenfor aksjesparekontoen uten å betale skatt. Det er ingen begrensninger på hvor mye eller hvor ofte du kan kjøpe og selge aksjefond.

Skulle du ønske å ta ut hele beløpet på 125 000 kroner, skattlegges kun gevinsten som aksjeinntekt. I 2017 ligger skatteprosenten på 29,76 prosent, som gjør at beløpet ville vært 117 560 kroner totalt etter skattetrekk. Skjermingsgrunnlag er ikke tatt med i eksempelet.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }