Aksjesparekonto

Aksjesparekonto er en konto for deg som vil spare i aksjer og aksjefond.

Gjeng på tur.
Skattefordeler
Frihet til å ta ut pengene du satte inn uten å betale skatt.
Tilgang til over 200 fond
Få anbefalinger fra våre fremste fagfolk.
Gratis å opprette
Kontoen er gratis, og du får full oversikt i mobilbanken.

 

 

Priser for aksjesparekonto

  • Opprettelse: 0 kroner
  • Flytting av aksjer, egenkapitalbevis og fond: 0 kroner
  • Prisene for fondet er det samme om du sparer i aksjesparekonto eller i fond
illustrasjon av mann i sofa som leser

Hva er aksjesparekonto?

Aksjesparekonto gir deg frihet til å kjøpe, selge og bytte fond og aksjer uten å betale skatt underveis. 

En aksjesparekonto består i praksis av tre deler:

  1. en bankkonto til kjøp, salg og utbytte
  2. en fondsportefølje til aksjefond
  3. en VPS-konto til aksjer og verdipapirer

Fordeler med aksjesparekonto

Aksjesparekonto er en god og langsiktig sparemåte med skattefordeler.

  • Samle aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis på kontoen.
  • Gir deg frihet til å ta ut pengene du satte inn - uten å betale skatt.
  • Kjøp, selg og bytt fond som du vil. Du betaler først skatt når gevinsten tas ut av kontoen.
Fordeler med aksjesparekonto

Flytt aksjesparekonto

Flytt aksjesparekonto - Samle alt på ett sted

Har du startet sparingen din hos en annen bank? Det er enkelt å flytte aksjesparekontoen til oss slik at du har alt på ett sted.

Følg med på sparingen mens du allikevel er innom mobilbanken eller nettbanken. Du får en god oversikt med visualiseringer og forståelig informasjon. Hvert år får du også din egen personlige sparerapport.

Det er enkelt å flytte aksjesparekontoen til oss

1
Du fyller ut et kort skjema
2
Vi flytter aksjesparekontoen for deg
3
Du får beskjed når kontoen er klar, og du kan sette opp spareavtalene dine

Dele opp aksjesparekontoen

Du kan dele en aksjesparekonto opp i flere aksjesparekontoer, for eksempel for å gi videre til barn og barnebarn, eller for å skille ulike sparemål. Du kan dele opp kontoen uten at du må skatte av gevinsten. 

Ønsker du å splitte kontoen i forbindelse med skilsmisse eller arv, må du ta kontakt med oss. 


La sparingen gå av seg selv

Mikrospar til aksjesparekonto hver gang du bruker kortet, slik at sparingen går av seg selv. Enklere å spare blir det ikke.

Mikrospar hver gang du bruker kortet.

Ofte stilte spørsmål


Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjerSammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }