Hybridpensjon 

Hybridpensjon er en mellomting mellom innskuddspensjon og ytelsespensjon. Det er et godt alternativ for bedrifter som vil sikre sine ansatte livsvarig pensjon.

Dame på jobber og har hybridpensjon
Gir mulighet for livsvarig pensjonsutbetaling for kvinner og menn.
Sikrer kvinner en mer rettferdig pensjon fordi kvinner i snitt lever lenger enn menn.
Innskuddskapitalen kan sikres mot tap. Dette kalles avkastningsgaranti.

Hva er hybridpensjon?

I likhet med innskuddspensjon setter arbeidsgiver av en fast prosentsats av den ansattes lønn til pensjon. Prosentsatsen er lik for alle ansatte, og man kan velge garanti mot negativ avkastning eller investeringsvalg.

I motsetning til innskuddspensjon kan man velge å regulere pensjonskapitalen hvert år i forhold til lønnsveksten. Ved død går pensjonen til den ansatte tilbake til forsikringskollektivet.

Fordi hybridpensjon kan gi utbetaling hele livet, vil kvinner generelt få mer igjen for en slik ordning da de har høyere gjennomsnittlig levealder enn menn.

Lik pensjon for kvinner oppnås gjennom et likepensjonstillegg. 


Topp avkastning på pensjonspengene

Høy avkastning og lav risiko er viktig når man sparer til pensjon. SpareBank 1 ligger helt i tet i de vanligste konkurrentsammenligningene. Pensjonspengene settes i samme fond som innskuddspensjon og  investeringsstrategien er den samme for de to pensjonstypene.

Du kan se en uavhengig oversikt over historisk avkastning på norskpensjon.no.

Pensjonsordning som viser god avkastning

Lik pensjon for kvinner og menn

Hybridpensjon gir kvinner et tillegg som gjør at de er sikret pensjon de årene kvinner i gjennomsnitt lever lenger enn menn. 


Allerede kjøpt hybridpensjon?

Logg inn for å se avtalen

Hybridpensjon leveres av SpareBank 1 Forsikring

Automatisk oppdatering med a-meldingen

Fremover vil informasjon fra a-meldingen bli delt med pensjonsselskapene. Dette gir flere fordeler for deg som kunde: 

  • Mindre rapportering
  • Bedre oversikt og enkel kommunikasjon
  • Sikrer arbeidstakere korrekt pensjon

For at vi skal kunne hente informasjon fra a-meldingen må du bekrefte at vi er din pensjonsleverandør!

Tar penger av pengestabel.

Pensjon fra første dag og første krone

Fra 2022 ble pensjonslovene for privat sektor endret slik at alle ansatte har rett til pensjonsopptjening for lønn fra første dag i jobb, og første tjente krone. 

Ansvarlig forvaltning for en bærekraftig framtid

Bærekraft er utgangspunktet for vår forvaltning. Det skal være enkelt å ta gode bærekraftige valg når du velger pensjonsleverandør. Sparer bedrfiten til pensjon hos oss kan dere være trygge på at bærekraft er godt ivaretatt.

Til topps i kundeundersøkelsene fra EPSI og Aalund:

Tusen takk for tilliten

– Dette er skikkelig artig! Det er klart vi er både stolte og ydmyke over igjen å ha bli kåret til selskapet med de mest fornøyde pensjonsskundene, sier Wenche Seljeseth, administrerende direktør i Sparebank 1 Forsikring.

For sjette året på rad viser Aalund Bedriftspensjonsbarometer at vi ligger på toppen av kundetilfredshet. EPSI-undersøkelsen viser at også ansatte med tjenestepensjon gjennom arbeidsgiver i privat sektor, gir oss høyest score.

Les mer om Aalund- og EPSI-undersøkelsene her.

Hva lurer andre på?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }