Hvordan kan jeg redigere og slette faste lønnsposter?

1. Gå til Lønn og Lønnskjøring, og trykk deg inn på den aktuelle lønnskjøringen. 

2. Velg den ansatte du skal redigere eller slette lønnspost for. 


3. Under Faste poster trykker du på søppelkasseikonet for å slette den faste posten, eller på blyantikonet for å redigere den. 


4. Hvis du trykker på blyanten får du opp et nytt vindu som endrer Faste lønnsposter til Variable lønnsposter

Her har du muligheten til å velge Gjelder kun for denne lønnskjøringen eller Endre på lønnskjøring og på ansattkort. Velger du det siste alternativet vil fremtidige lønnskjøringer også ha med de nye verdiene.   

5. Når du har lagret endringen vil den faste posten bli plassert under Variable poster i stedet. 


Merk!

Noen fastposter kan ikke redigeres, som Trekk og Saldo. Der må man inn på funksjonen Trekkmal eller under feltet Forskudd og trekk på den ansatte for å redigere på postene.