Kontoutskrift pensjon

Her finner du alt du trenger å vite om kontoutskriften til bedriften.

Forklaring til postene i kontoutskriften

Kontoutskriften viser bevegelser på avtalen i løpet av året. Her er en liste med forklaringer til de enkelte postene i kontoutskriften til bedriften.


Gjør endringer direkte på nett

I kundeportalen får du oversikt over bedriftens avtaler. Du kan gjøre endringer og se dokumenter som tilhører pensjonsavtalen. 

Har du mye penger på innskuddsfondet/premiefondet? Disse kan brukes til å dekke fremtidige fakturaer - gjør det her!

Vår visjon – trygg avkastning for en bærekraftig fremtid

Bærekraft er godt integrert i forvaltnings- og investeringsvirksomheten vår. Bærekraftvurderinger og identifisering av risikofaktorer knyttet til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG) inngår, på linje med andre finansielle faktorer, i alle våre investeringsbeslutninger. Vi har sterk tro på at bærekraft må håndteres som en naturlig og integrert del av investeringsprosessen. Vi har utarbeidet egne Retningslinjer for ansvarlige
investeringer som beskriver vår tilnærming til bl.a. integrering av ESG i kapitalforvaltningen. Bærekraftstemaer har alltid vært en viktig del av vår forvaltning. Gjennom våre forvaltere står vi på skuldrene av en betydelig bærekraftkompetanse. Vår ambisjon er å styrke oss som et bærekraftig selskap som tar samfunnsansvar. Her kan du lese mer om vår strategi for investering.

Les mer om våre retningslinjer for ansvarlige investeringer

Takk for gode tilbakemeldinger!

Vi er stolte og takknemlinge for igjen å ha blitt kåret til selskapet med de mest fornøyde tjenestepensjonskundene i Norge. 

Bedriftspensjonsbarometeret er Norges største og ledende kundeundersøkelse på markedet for bedriftspensjon. Aalund er eneste leverandør av årlig kundetilfredshetsundersøkelse innen tjenestepensjon i Norge, som ikke er bestilt av en av leverandørene. Les mer om Aalund undersøkelsen her

Egen pensjonskonto

Stortinget har vedtatt at pensjon opptjent fra tidligere arbeidsgivere med  innskuddspensjon skal samles på en konto hos den ansattes nåværende arbeidsgiver. Dette blir den ansattes egen pensjonskonto. 

Les mer om egen pensjonskonto


Snarveier


Hva lurer andre på?