Vi er Miljøfyrtårnsertifisert!

Miljøengasjement gjennomsyrer alt vi står for. Vi er derfor stolte av at vi som en av de første finansforetakene i landet har blitt sertifisert etter de nye miljøfyrtårnkriteriene for finansbransjen.