liten familie med far og to døtre leker i hagen en solskinnsdag

TIPS OG RÅD

Min livsforsikring

Takk for at du har livsforsikringen din hos oss!

Livet er i stadig endring, og endring i livssituasjon kan kreve tilpasninger av forsikringene dine. Vi har samlet en del nyttige tips og råd om livsforsikringen din, og spørsmål som det er lurt å ta stilling til.


Er vi kryssforsikret?

Livsforsikringen vil aldri ta bort sorgen etter et dødsfall, men den sørger for at økonomien til de etterlatte ikke blir en ekstra belastning. De får muligheten til å beholde huset og unngå å flytte. Kanskje har du barn som kan fortsette på samme skole og i de samme fritidsaktivitetene. Men hva om du er den etterlatte? Har din partner sørget for din økonomiske trygghet?

Beløpet som utbetales fra en livsforsikring kan brukes som en selv ønsker. Mange velger å bruke pengene på:

  • nedbetale boliglån for å kunne leve av én inntekt
  • kjøpe seg tid fra jobb og hverdag for å ta vare på seg og sine
  • sikre seg og familien økonomisk spillerom i årene fremover

Hvem får utbetalingen fra livsforsikringen min?

Da du kjøpte livsforsikringen spurte vi sikkert om hvem som skulle ha utbetalingen. Kanskje det er lenge siden nå, og det har skjedd ting siden? 

Begunstigelse betyr at du velger hvem som skal motta livsforsikringssummen din hvis du dør. Du kan velge én eller flere som er begunstiget på en livsforsikring.

Ektefeller har en fordel som ikke samboere har; livsforsikringer som ikke er begunstiget noen, går alltid til ektefellen. Du trenger altså ikke å begunstige den du er gift med.

Samboere må derimot begunstiges for å være sikre på å motta utbetalingen. Uten begunstigelse risikerer du at utbetalingen isteden går til livsarvinger som barn eller foreldre.

Har dere særkullsbarn er det også noen viktige ting dere må ta stilling til.


Har jeg riktig livsforsikringssum?

Hvor store livsforsikringssummer dere bør ha, påvirkes blant annet av inntekten til den som blir sittende igjen. Inntekten sier noe om hvor mye gjeld og utgifter den etterlatte klarer å betjene. For mange bør livsforsikringen være stor nok til at hele gjelden slettes, for å kunne opprettholde en god økonomisk levestandard.

I tillegg til inntekt og gjeld er det også viktig å tenke på hvem som har rett på arv etter deg. Er dere samboere eller har dere særkullsbarn, er dette spesielt viktig å ha ett forhold til.

For å slippe ubehagelige overraskelser, skaff dere oversikt. Livsforsikring sammen med testament kan komme godt med for å håndtere ett arveoppgjør.


to livsforsikringspapirer som illustrerer at du kan ha flere

Kan jeg ha flere livsforsikringer?

Du kan ha flere livsforsikringer som utbetalinges ved dødsfall. Det er faktisk mange som har flere livsforsikringer uten at de har tenkt over det. Livsforsikringer kan ha mange navn og opphav:

Om du har noen av disse forsikringene bør du undersøke forsikringssummene og vilkårene. Summene kan være store, små og stige eller synke i takt med alderen din. Bytter du jobb, forbund eller partner bør du sjekke på nytt om du er godt nok dekket.

Er du usikker, hjelper vi deg gjerne med å få oversikt.


Bør jeg si opp forsikringen når jeg trenger å spare penger?

Det kan virke fristende å spare noen kroner på livsforsikringen når du skal gjøre kutt i hverdagsøkonomien. Før du tar dette skrittet, er det viktig å være klar over et par vesentlige ting:

  • Har du inkludert økonomien til de du eventuelt etterlater deg, i regnestykket? 
  • Hva med helseerklæringen som må fylles ut på nytt, hvis du bestemmer deg for å kjøpe livsforsikring igjen på et senere tidspunkt? 
    Ny helsevurdering kan føre til at du ikke får kjøpe, begrensninger du ikke har i dag, eller økt pris.

Det er ingen tvil om at tider med rentehevinger og prisstigninger merkes på lommeboken. Mange opplever en strammere økonomi, med høyere strømregninger, dyrere dagligvarer og høyere boliglånsrente. Da er det absolutt verdt å ta en gjennomgang av økonomien, og vi hjelper deg gjerne.

dame som står på mynter som illustrerer at hun sparer penger

Hva lurer andre på?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }