Ved avskiltingsbegjæring, hvordan fungerer forsikringen?

Manglende EU-kontroll
Selv om bilen din ikke er EU-godkjent, gjelder bilforsikringen. Men det er et viktig unntak: Hvis en mangel på bilen er årsaken til uhellet, kan du få avkortning på erstatningen.

Hvis du har glemt EU-kontrollen og kjøretøyet ditt ikke har blitt EU-godkjent innen fristen, vil du kunne motta en avskiltingsbegjæring fra Statens vegvesen. Det betyr i praksis at kjøretøyet ditt blir ilagt kjøreforbud (bruksforbud). Hvis du ikke ordner opp vil du når som helst kunne bli stoppet av politiet, tollvesenet eller vegvesenet. De vil avskilte kjøretøyet og sende skiltene til oppbevaring på en trafikkstasjon. Når Statens vegvesen avskilter kjøretøyet sender de også ut melding om avregistrering, noe som igjen gjør at vi automatisk gjør om forsikringen din til en lagringsforsikring.

Ikke betalt forsikring
Hvis du ikke betaler forsikringen vil forsikringsselskapet avslutte forsikringen. Det vil også gå ut en melding til Statens vegvesen om at kjøretøyet ikke er forsikret, som vil sende ut en avskiltingsbegjæring på kjøretøyet. Du vil også begynne å få dagbøter fra Trafikkforsikringsforeningen. 

Levere skilter/avregistrere selv
Har du fått en avskiltingsbegjæring fra Statens vegvesen må du avregistrere bilen. Tidligere måtte du levere skiltene til en trafikkstasjon, men nå kan du avregistrere bilen uten å levere skiltene. For å kunne registrere bilen tilbake må du rette opp i grunnen for avskiltningsbegjæringen. 

Hvis kjøretøyet kun er i bruk deler av året, kan du velge å avregistrere kjøretøyet for å unngå å betale forsikring og trafikkforsikringsavgift (veiavgift) i perioden kjøretøyet ikke er i bruk. Da kan du avregistrere bilen på vegvesen.no så lenge du selv ønsker. Når du gjør dette vil vi automatisk gjøre om forsikringen din til en lagringsforsikring.

Flytte avskiltet kjøretøy
Hvis du har avskiltet kjøretøyet, men likevel ønsker å flytte bilen (for eksempel til verksted for EU-kontroll), kan du bestille prøveskilter av Statens vegvesen. Da er ansvarsforsikring inkludert i dagsprisen du betaler.

 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }