Ansvarsforsikring bil | Trafikkforsikring

illustrasjon av bil med bilforsikring og ansvarsforsikring

Hva er ansvarsforsikring for bil?

Ansvarsforsikring (også kalt trafikkforsikring) er lovpålagt å ha når du eier et kjøretøy som brukes på veien. Den dekker erstatninger for skader påført andre personer, deres eiendeler og eiendom. Loven om ansvarsforsikring omfattes av bilansvarsloven.

Det som er viktig å huske på med ansvarsforsikring, er at hvis du er skyld i en kollisjon eller utforkjøring dekker ikke forsikringen skader på egen bil.

Som en tommelfingerregel bør du utvide forsikringen til kasko eller toppkasko med mindre du har råd til å reparere eller kjøpe en tilsvarende bil, hvis noe skulle skje.
 

Hva dekker ansvarsforsikring?

  • Fører- og passasjerulykke
  • Andre kjøretøy
  • Bygninger
  • Andres eiendeler
  • Rettshjelp

Ønsker du bedre dekning kan du velge mellom delkaskokasko (fullkasko) eller toppkasko.


Bil, båt, andre kjøretøy, ikon

Lover og regler

Bilansvarsloven

Bilansvarsloven er «lov om ansvar for skade gitt av motorvogn» og beskriver tre sentrale regler. 

  1. Det objektive bilansvaret (motorvognen har et ubetinget erstatningsansvar uavhengig av om noen har utvist skyld)
  2. Forsikringsplikten (alle motorvogner plikter å ha ansvarsforsikring som dekker erstatningsansvaret)
  3. Erstatning og straff (skadelidde kan kreve erstatning direkte fra forsikringsselskapet som har forsikret motorvognen)

Hvis jeg ikke har ansvarsforsikring

Om du har et registrert kjøretøy må du minimum ha ansvarsforsikring for å unngå dagsbegyr fra Trafikkforsikringsforeningen. I tillegg blir du personlig erstatningsansvarlig hvis du påfører skade på personer, eiendeler og eiendom.

Har du avskiltet kjøretøyet og meldt i fra om dette til Statens vegvesen, er du ikke pålagt å ha ansvarsforsikring.

I ulykker med uforsikrede kjøretøy får ofrene erstatning fra Trafikkforsikringsforeningen. Trafikkforsikringsforeningen vil deretter kreve erstatning fra føreren av kjøretøyet som var ansvarlig for ulykken.

Les mer om gebyret og reglene her.

Billån med pant i bilen

Hvis du har et billån med pant i bilen får du ikke kjøpt ren ansvarsforsikring. Da må du minimum ha kaskoforsikring. Dette er fordi panten er sikkerheten långiveren har i bilen. Skulle du for eksempel få en totalskade på en ren ansvarsforsikret bil, ville ikke lengre långiveren få sikkerhet i bilen.

Om du kun ønsker ren ansvarsforsikring på en bil med lån, må det være et kaskofritt billån.

Les mer om kaskofritt billån.

 


Ansvarsforsikring pris

Ønsker du å sjekke pris på ansvarsforsikring trenger vi et par opplysninger om deg og bilen.


Hva lurer andre på?