Hvilke forsikringer dekker psykolog eller psykiater?

Helseforsikringen og barneforsikringen dekker samtaler med psykolog
Har du eller barnet ditt behov for å snakke med noen om vanskelige tanker, uro, stress eller lignende, kan samtaler med psykolog kanskje hjelpe. Forsikringene våre inneholder en psykologtjeneste som gir muligheten til å ha inntil 5 gratis videosamtaler i året, med en kvalifisert psykolog hos Dr.Dropin.

Videokonsultasjon med psykolog er inkludert i følgende forsikringer:


Helseforsikring og yrkesskadeforsikring dekker psykologisk førstehjelp

Psykologisk førstehjelp er rask psykisk hjelp etter alvorlige og traumatiske hendelser. Om du opplever for eksempel ulykke, vold eller plutselig dødsfall, kan dette gi tunge psykiske påkjenninger. Enten du selv blir involvert, eller blir vitne til hendelsen, kan slike opplevelser føre til at du reagerer med intense følelser.

Psykologisk førstehjelp er inkludert følgende forsikringer: