Helseforsikring bedrift

(behandlingsforsikring)

Med helseforsikring for ansatte blir du en mer attraktiv arbeidsgiver og gir dine ansatte raskere behandling i det private helsevesenet.

ansatte med helseforsikring står i inngangen til butikken sin og smiler
De ansatte kommer raskere tilbake på jobb, og slipper plager over lengre tid.
Det er ingen egenandel - verken for den ansatte eller bedriften.
Helseforsikringen har ingen øvre grense på behandlingskostnader.

Hva dekker helseforsikringen?

Helseforsikringen dekker i all hovedsak behandlinger i det private helsesystemet, som gjør at ventetiden går ned og de ansatte kommer raskere tilbake på jobb.


Dekninger Behandling
Bildediagnostikk Innen 10 virkedager
Legespesialist Innen 10 virkedager
Andregangsvurdering
Operasjon/sykehusbehandling Innen 15 virkedager
Medisiner på behandlingsstedet
Rehabilitering
Reise og losji
Psykologisk førstehjelp innen 24 timer
Døgnåpen medisinsk rådgivningstelefon med sykepleiere og leger

Tilleggsdekninger
 
Psykolog Innen 10 virkedager
Fysioterapi/kiropraktikk/manuellterapi/naprapati/osteopati Innen 10 virkedager
Misbrukavvenning

Hva er helseforsikring?

Video placeholder image
Liv og helse, ikon

Helseforsikring betyr rask behandling uten helsekø

Helseforsikring er en forsikring som sikrer dine ansatte raskere avklaringer og behandling ved sykdom, skade eller plage. De slipper helsekø og får behandling i det private helsevesenet.

Hvorfor kjøpe helseforsikring?

 • Helseforsikringen gjør at dine ansatte slipper helsekø ved behandling. De sniker ikke i køen, men blir overført til det private helsevesenet (hvor køene er mindre enn ved offentlig helsevesen).
 • Det er gratis å bruke forsikringen (ingen egenandel).
 • Raskere avklaringer gir mindre bekymringer og stress.
 • De som har fått bruk for helseforsikringen er veldig fornøyde. Vi får en score på 5,7 av 6 mulig.

Greit å vite om helseforsikring

 • Helseforsikring kan kjøpes for alle mellom 16-69 år, og den varer til den ansatte er 70 år. Den ansatte må ha bodd i Norge sammenhengende de siste fem årene og ha norsk personnummer.
 • Den ansatte må fylle ut et helseerklæringsskjema. Før de kan benytte seg av forsikringen må helseerklæringen være ferdig vurdert av oss. 
 • Forsikringen kan brukes til sykdom, skader eller plager som har oppstått etter at forsikringen er godkjent.
 • De trenger henvisning fra lege for å bruke forsikringen.
 • Behandlinger må være godkjent og bestilt av oss.
 • Vårt medisinske nettverk består av helsefaglige samarbeidspartnere i Norge, Sverige og Danmark.
 • Forsikringen har ingen egenandel.
 •  Se her for produktinformasjon.
   

Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du helseforsikring hos oss fra før, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift/landbruk.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 

Når den ansatte skal bruke helseforsikringen


Eksempler på ventetider:


Behandling

Ventetid i det offentlige

Ventetid med behandlingsforsikring
Time hos spesialist 105 dager Maks 10 dager
Time til MR 32 uker Maks 10 dager
Time til utreding for kul i bryst 6 uker Maks 10 dager
Time til psykolog 12 uker Maks 10 dager
Time til hjerteutredning 12 uker Maks 10 dager

videolege illustrasjon for barneforsikring kristisk sykdom livsforsikring uføreforsikring ulykkesforsikring og behandlingsforsikring

Dr. Dropin helsehjelp

Dr. Dropin helsehjelp er en gratis og døgnåpen helsetelefon for deg med helseforsikring (behandlingsforsikring) via jobben. Det er ingen spørsmål som er for store eller små. Profesjonelt helsepersonell kan hjelpe deg og familien din med spørsmål om blant annet:

 • Sykdom
 • Allergi
 • Feber
 • Hoste
 • Søvn
 • Stress
 • Smerter
 • Second opinion (annengangsvurdering)
 • Henvisning
 • E-resept
 • Medisiner
 • Bør jeg oppsøke legevakt?

Har du vært utsatt for uhell, skade eller sykdom?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }