• Behandlingsforsikringen dekker billeddiagnostikk som for eksempel MR og CT, legespesialist, mulighet for andregangsvurdering hos legespesialist, operasjon/sykehusbehandling, medisiner under sykehusopphold, rehabilitering etter sykehusopphold og reiser og losji som er medisinsk nødvendig.