Hva er tabbeforsikring?

Tabbeforsikring er ikke en egen type forsikring. En tabbeforsikring blir gjerne brukt om andre typer forsikringer som kan dekke deg om du skulle være uheldig å "tabbe deg ut". Her er noen av forsikringene som gjerne har blitt kalt tabbeforsikring:

 • Ansvarsforsikring for bedrifter
  En egen forsikring som dekker økonomiske tap dersom bedriften kommer opp i erstatningsansvar. For eksempel om du som rørlegger blir ansvarlig for en stor vannlekkasje.
 • Uhellsforsikring
  En egen dekning i innboforsikringen, som dekker deg hvis du skulle være uheldig. For eksempel miste mobilen i bakken.
 • Kjøpsforsikring/trygghetsavtale
  Mange butikker tilbyr egne trygghetsavtaler for produktene de selger, typisk for elektronikk. For eksempel om du kjøper en tv og mister den i bakken.
 • Verdisakforsikring
  En egen type forsikring for ekstra dyre gjenstander, som blant annet dekker uhell og tap. For eksempel om du mister diamantringen din.