Ansvarsforsikring bedrift

Et erstatningskrav mot bedriften kan i verste fall føre til konkurs. Ansvarsforsikring er bedriftens "livsforsikring", og kan hjelpe deg med å dekke tapet slik at du kan drive videre. 

innehaver i en interiørbutikk står med en eske i hånden
Dekker økonomiske tap dersom bedriften kommer opp i erstatningsansvar.
Dekker erstatningsansvaret om personer og ting blir skadet på grunn av feil/mangler på et produkt/vare.
Forsikringen kan skreddersys og tilpasses de fleste næringer.

Hva dekker ansvarsforsikringen?

Ansvarsforsikring består av to hovedeler, bedriftsansvar og produktansvar. I tillegg kan den bygges på og tilpasses din bransje og bedrift.

Alminnelig ansvarsforsikring Ansvar
Bedriftsansvar
Produktansvar
Ansvar ved rehabilitering og ombygging av eget bygg
Forurensning
Låsbytte ved nøkkeltap

Ansvarsforsikring tilpasset næring og bransje Ansvar
Profesjonsansvar Valgfri tilleggsforsikring
Formueansvar Valgfri tilleggsforsikring
Styreansvar Valgfri tilleggsforsikring
Miljøansvar Valgfri tilleggsforsikring
Rettshjelp Valgfri tilleggsforsikring
Byggherreansvar Valgfri tilleggsforsikring
Speditøransvar Valgfri tilleggsforsikring
Båtreparasjon-/marinaansvar Valgfri tilleggsforsikring
Veterinæransvar Valgfri tilleggsforsikring

Selvstendig næringsdrivende og LO-medlem?


Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du ansvarsforsikring hos oss fra før, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift/landbruk.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 


Rettshjelp

Dekker utgifter til juridisk hjelp når en bedrift blir part i en tvist som må løses i retten. 


Båtreparasjon/marina

Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade på båter/motorer (under 45 fot) som marinaen oppbevarer i forbindelse med reparasjon/utsetting/transport innenfor bedriftens område. 

Med særskilt avtale kan denne forsikringen også omfatte erstatningsansvar for:

  • skade oppstått som følge av slep
  • skade på båter større enn 45 fot
  • skade på motorer og komponenter tilhørende båter større enn 45 fot

Veterinær ansvarsforsikring

Forsikringen dekker det erstaningsansvaret en veterinær kan få i forbindelse med skade på personer eller dyr. Den dekker også rettshjelp i forbindelse med erstatningsansvar, formueskade og produktansvar.

Har du hatt uhell eller skade?


Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.