Hvordan bestiller jeg mobilbank for barn?

Spink er vår mobilbank for barn. Hvis barnet ditt har en brukskonto og et bankkort kan dere som foreldre laste ned og aktivere Spink på barnets mobiltelefon. 

Hvis barnet ditt ikke har brukskonto og/eller bankkort, må dere bestille bankpakke for barn før dere kan ta i bruk Spink. Med bankpakken får barnet bankkort, sin egen sparekonto og Spink. Bankpakken bestilles av en av foreldrene og må kun signeres av forelderen som bestiller den.

Hvis poden er eldre enn 13 kan han eller hun får BankID for ungdom, og kan da bruke vanlig mobilbank. En av foreldrene må bestille BankID for ungdom. Begge foreldre vil så motta avtalen til elektronisk signering. Når banken har fått signatur fra dere begge, blir ungdommen invitert til banken for signering og legitimering. Når dette er på plass er det bare å laste ned mobilbanken på ungdommens telefon.