• Det er flere regler for BSU-sparingen.  En av de er at pengene du sparer på BSU-kontoen er øremerket bolig.

  Dette kan du bruke pengene fra BSU-kontoen til:

  • Pengene kan brukes til egenkapital ved boligkjøp, nedbetaling av boliglån eller kjøp av byggetomt. 
  • Pengene kan også brukes til bygging av garasje.
  • Pengene kan brukes til oppussing, påbygging og vedlikehold på boligen din (nytt fra 1. juli 2021). Regelendringen har virkning fra og med 1. januar 2021. Det vil si at du for eksempel kan bruke BSU-pengene til oppussing du har gjort fra 1. januar 2021.

  Du er selv ansvarlig for hva du bruker BSU-pengene på. Dersom BSU-pengene brukes på formål som ikke er godkjent i henhold til Skatteetatens bestemmelser, er det du som er pliktig til å opplyse Skatteetaten.

  Ikke godkjent bruk av BSU-penger vil føre til at du må betale tilbake det du har fått i skattefradrag på sparingen.

  Les mer om BSU - Boligsparing for ungdom