• Det er alltid en viss risiko forbundet med verdipapirer. Men for at alle pengene skal gå tapt må alle selskapene i fondet gå konkurs samtidig. Dette er teoretisk mulig, men svært lite sannsynlig og noe du ikke trenger å bekymre deg for. Du kan imidlertid oppleve at alle selskapene som fondet har investert i, faller i verdi samtidig. På tross av verdifallene har fondssparing historisk sett gitt bedre avkastning enn øvrige spareformer.

    Hvis du vil unngå store svingninger i løpet av spareperioden, kan det være lurt å velge rentefond i stedet for aksjefond. Rentefond vil være sikrere, men har samtidig lavere forventet avkastning. Ved langsiktig sparing i aksjefond reduseres risikoen for tap. Hvis du skal spare i 5 år eller mer, er aksjefond et smart valg selv om sparepengene kanskje vil svinge mer i verdi underveis. 

    Les mer om sparing i fond