Spare i fond

Sparing i fond er et smart valg når du skal spare langsiktig. Synes du det er vanskelig å vite hvilket fond du skal velge? La oss hjelpe deg å komme i gang med fondssparingen.

Aldri før har nordmenn spart mer penger i fond
Høyere forventet avkastning enn om du sparer på konto.
Ingen bindingstid, du kan ta ut pengene akkurat når du vil.

Vet du hvilken fondstype du vil spare i?

Hvordan spare i fond?

Du kan velge mellom aksjefond, rentefond eller kombinasjonsfond. Hvilke fond som passer for deg avhenger av hvor lenge du skal spare, hvor høy avkastning du forventer å få, og i hvor stor grad du tåler at sparepengene svinger i verdi i løpet av spareperioden.

Er du usikker på hvilket fond som passer for deg? Prøv vår digitale spareveileder eller kontakt oss for en prat.


Spare i fond eller aksjer?

Fond

Ved å spare i et fond sprer du pengene dine på mange ulike selskaper. Pengene blir forvaltet for deg av profesjonelle forvaltere. Det kan være basert på sektorer eller geografiske områder, og ha ulik grad av risikonivå.

Aksjer

Handler du en aksje i et selskap, kjøper du faktisk en liten bit av dette selskapet. Siden du legger alle pengene dine i kun ett selskap, er risikoen ofte større enn ved å spare i fond.

Les mer om aksjehandel

Aksjefond

Et aksjefond består av eierandeler i flere børsnoterte selskaper. Dette betyr at du ved å spare i et aksjefond indirekte eier aksjer i de ulike selskapene som fondet har investert i.

Aksjefond passer for deg som ønsker høy avkastning, skal spare i 5 år eller mer, og tåler at sparepengene svinger i verdi. Du tar mindre risiko ved å spare i aksjefond fremfor enkeltaksjer, siden du ikke setter alle pengene dine i kun ett selskap.

Aksjefond bør du kjøpe innenfor aksjesparekonto.

Aksjefond forvaltes etter ulike retningslinjer. To hovedkategorier er aktivt forvaltede fond og indeksfond.

Rentefond

I stedet for å eie aksjer gjennom aksjefond, kan man også låne bort penger gjennom et rentefond. Du tjener penger på renteinntekten som fondet mottar. Et rentefond har lavere forventet merverdi på sparepengene sett mot et aksjefond fordi risikoen er lavere. 

Rentefond passer for deg som vil unngå store svingninger underveis, men likevel ønsker å få høyere avkastning enn på sparekonto.

Rentefond kjøper du i mobilbanken og nettbanken i fondsløsningen.

Kombinasjonsfond

Et kombinasjonsfond er i hovedsak en kombinasjon av aksjer og renter. Fondet investerer deler av pengene i aksjer, men balanserer dette med å ha deler av pengene i renter. 

Dette passer for deg som ikke ønsker like store verdisvingninger som i et aksjefond. Jo høyere aksjeandel kombinasjonsfondet har, jo høyere er forventet verdistigning på sparepengene. 

Kombinasjonsfond som har mer enn 80 prosent aksjeandel kan du kjøpe innenfor aksjesparekonto, hvis ikke kjøpes det i den ordinære fondsløsningen.

Aktive fond

Aktive fond har en forvalter eller et team av forvaltere som bestemmer hvilke aksjer eller verdipapirer som skal kjøpes og selges. Målet er å gi deg som eier fond høyere avkastning enn referanseindeksen fondet måles mot.

Forvalteren gjør egne analyser og kun de selskapene som anses som de beste investeringene, tas inn i fondene. Dette til forskjell fra en passiv indeksforvalter der fondet bygges opp etter en fast mal.

Indeksfond

Indeksfond har som mål å følge utviklingen til en referanseindeks, for eksempel Oslo Børs. Det vil si at fondet investerer etter forhåndsbestemte regler i en bred portefølje av selskaper.

Indeksfond er passivt forvaltede fond. Denne type forvaltning krever lite oppfølging, noe som igjen gir lave kostnader. Risikoen i fondet følger den generelle risikoen i referansemarkedet over tid.

I et bruttofond betaler du et årlig honorar for fondene dine. Dette honoraret deles mellom fondsforvalter og banken som distributør. Honoraret til forvalter kalles forvaltningshonorar. Banken får en indirekte betaling fra fondsleverandøren som betaling for distribusjon, markedsføring, kundeservice, skatte-rapportering, veiledning og rådgivning m.m. Dette honoraret kalles returprovisjon.

I et nettofond betaler du bare forvaltningshonorar til fondsselskapet. Bankene eller distributørene må så legge på sin kostnad som direktebetaling fra kunden for at de tilbyr fondet i sitt fondsutvalg. Denne direktebetalingen kalles formidlingshonorar. Returprovisjonen som banken tidligere fikk av Fondsforvalter faller derfor bort.

Formidlingshonoraret vil i mange tilfeller være lavere enn den returprovisjonen vi tidligere belastet via fondsforvalteren, noe som betyr lavere kostnad for deg som kunde. For enkelte fond kan det være tilfeller hvor det er motsatt, at kostnaden kan være mer.

Hvilken avgift du betaler for fondene dine varierer for ulike typer fond.

Forventet avkastning sier noe om hvor mye du kan forvente at sparepengene dine vokser i verdi, og er basert på avanserte regnestykker og historiske data. Et aksjefond med 100 % aksjer har en forventet høyere avkastning enn rentefond.

God tid er nøkkelen til trygg sparing i fond. Jo lenger tidshorisont du har, jo høyere andel aksjer kan du ha uten at risikoen øker. Holder du deg til planen, også i dårlige tider, vil du sannsynligvis oppnå større avkastning enn ved andre spareformer.

Alle som sparer i fond eller aksjer vil oppleve at verdien av pengene svinger opp og ned. Aksjefond påvirkes av verdien i aksjemarkedet. Når børsen går opp vil du oppleve at sparepengene dine øker i verdi, ved et fall vil sparepengene dine synke i verdi. Det er mange ulike faktorer som kan påvirke at verdien svinger opp og ned i verdi.

Skal du spare i mange år, betyr det ikke så mye med et midlertidig fall i aksjemarkedet. Det er tiden du sparer. Faktisk kan det være en fordel – nå får du flere fondsandeler for pengene dine, som også stiger mer i verdi når markedet går oppover igjen.

Les mer: Bør jeg kjøpe eller selge fond når aksjemarkedet går ned?

Aksjefond er lovpålagt å investere i flere selskaper, og har ofte spredt pengene i ulike bransjer. Dette betyr at du fordeler risikoen når du investerer i et aksjefond. For at alle pengene skal gå tapt må alle selskapene i fondet gå konkurs samtidig. Dette er teoretisk mulig, men svært lite sannsynlig og noe du ikke trenger å bekymre deg for.

Les mer: Kan jeg tape penger på å spare i fond?

Endringer i fondene dine

De fleste fond endres fra bruttofond til nettofond i løpet av sommeren og høsten 2021. Du får derfor nye priser på fondssparingen din, og kan kun kjøpe fond i nettoklasse i mobilbanken og nettbanken. Dette betyr at fondene dine kan endre navn, og du kan oppleve at enkelte fond ikke lenger kan kjøpes.  I en periode kan du også oppleve at du har to fond med samme navn og at det tar lengre tid enn normalt å motta pengene i forbindelse med kjøp og salg av fond.

Informasjon til deg som handler fond og verdipapir

Få oversikt over alle fond du kan kjøpe, se avtaler og retningslinjer du må forholde deg til og priser. 


Eksempler på fondstyper du kan kjøpe

100 % aksjer
For deg som ønsker høy avkastning, og tåler at sparepengene svinger i verdi.

75 % aksjer og 25 % renter
For deg som forventer høy avkastning, men ønsker å ta noe mindre risiko enn i et aksjefond.

50 % aksjer og 50 % renter
For deg som ønsker en balansert tilnærming, med halvparten aksjer og resten i renter.

25 % aksjer og 75 % renter
For deg som er forsiktig, men samtidig ønsker høyere avkastning enn på konto.

100 % renter
For deg som vil unngå store svingninger, men likevel ønsker høyere avkastning enn på konto.


Spar fast hver måned

En månedlig spareavtale i fond er en smart måte å spare på. Da kjøper du fondsandeler både når kursene er høye og når de er lave. Det tjener du på over tid. Minste månedlige sparebeløp er 100 kroner, og du kan enkelt endre beløp i mobilbanken og nettbanken. 


Sparing til barn

Når du sparer til barnet, er det som regel langsiktig. Da kan det ofte lønne seg å spare i fond. Hvilke muligheter for fondssparing finnes? Og bør du spare til barna i eget navn, eller i barnets navn?

Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


Hva lurer andre på?


Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no