Må jeg bruke min BSU når jeg skal kjøpe hus eller leilighet?

Nei, du trenger ikke stoppe boligsparingen i BSU når du skal kjøpe bolig. Du har mulighet til å bruke BSU som egenkapital uten å avslutte kontoen. På den måten kan du fortsette å spare i BSU, selv om du kjøper bolig. Du mister retten til skattefradrag når du per 31.12 i inntektsåret eier bolig (helt eller delvis). 

Om du vil bruke din BSU når du kjøper bolig er derfor opp til deg selv og din økonomi. Ofte vil det bli lettere å komme inn på boligmarkedet om du bruker BSU-kontoen din. Dette kan også bety at du får mindre lån. Har du økonomi til å fortsette med sparingen kan det være lurt å beholde BSU-kontoen. 

Husk at du må bruke BSU-kontoen til boligformål