Rettshjelpsforsikring for bedrifter

Rettshjelpsforsikring dekker kostnader til selvvalgt advokat hvis bedriften blir del av en tvist – enten dere går til krav mot noen eller mottar et krav.

eldre kontorbygg med huseieransvarsforsikring
Dekker kostnader til selvvalgt advokat.
Dekker også tvister som ikke behandles for domstolene.

Hva er forskjellen på «juridisk bistand» og rettshjelpsforsikring?

Juridisk bistand er inkludert i alle våre ansvarsforsikringer. Dette innebærer at hvis du mottar et erstatningskrav i en skadesak, så vil Fremtind bistå med juridisk hjelp til avklaringer og vurdering av størrelsen på kravet som er rettet. Les mer om juridisk bistand.

Rettshjelpforsikring en en egen forsikring som kan dekke kostnader til en selvvalgt ekstern advokat for bistand i en rettslig tvist hvor bedriften er part.

kontorbygning med huseieransvarsforsikring

kontorbygg og boligbygg med huseieransvar

Hva dekker rettshjelpsforsikring?

Oversikten er forenklet. Vilkårene gir fullstendig oversikt over hvilke tvister som dekkes og ikke dekkes.

Dekninger Dekkes Dekkes ikke
Rimelige og nødvendige kostnader til advokat  
Utgifter til sakkyndige og vitner  
Tvist om arv, familierett, odel eller barnefordeling  
Straffesaker  
Skatte- og avgiftssaker  
Tvist om immaterielle rettigheter   
Arbeidsrettslige tvister  

Skadeeksempler

For enklere å forstå hvordan rettshjelpsforsikringen kan brukes kan det være greit å gi noen skadeeksempler hvor denne forsikringen har vært avgjørende for bedriften.


Tvist om leieavtale

En bedrift leier ut deler av lokalet sitt til et annet firma og ønsker å øke leien. Leietaker motsetter seg dette.


Tvist med oppdragsgiver 

Snekkerbedrift AS påtok seg ansvaret med å bygge ny veranda for en kunde, og etter befaring ble partene enige om en pris på 75.000 kroner. Når oppdraget var utført oppstod det en tvist om Snekkerbedrift AS egentlig hadde levert som avtalt. Kunden nektet å betale mer enn 40.000 kroner, mens Snekkerbedrift AS mente de hadde levert som var avtalt. 


Tvist med nabo om rettigheter 

Harald Olsen hadde i flere år drevet med salg av biler fra 1. etasje, i huset hvor han selv bor i 2. etasje. Huset hadde tidligere vært en matbutikk med leilighet på toppen og lå i utkanten av et byggefelt. Harald Olsen bestemte seg for å utvide med en utendørs selvbetjent vaskeplass. Dette ble en stor suksess, og fra kl. 07-21 hver dag, var det fullt av kunder. Det oppstod en tvist mellom Harald og naboene, som mente at de ikke kunne akseptere støy fra morgen til kveld, og at bilsjampo rant inn på tomten deres.


Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du allerede rettshjelpsforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 

Har du kommet i en tvist?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }