Kriminalitetsforsikring

Kriminalitetsforsikring (også kalt underslagsforsikring) dekker det direkte økonomiske tapet bedriften eller idrettslaget kan få ved underslag eller bedrageri. 

Ingen krav om domfellelse før det utbetales erstatning.
Dekker tap av data på grunn av virus eller datakriminalitet.

Hva dekker kriminalitetsforsikring?

Kriminalitetsforsikring (underslagsforsikring) dekker økonomisk kriminalitet mot bedriften der ansatte eller vikarer gjør noe straffbart.

en kalkulator symboliserer underslag

Dekninger Kriminalitet
Økonomisk tap som påføres bedriften 

Tilleggsdekninger
 
Økonomisk tap som påføres kunder
Datakriminalitet

Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du allerede kriminalitetsforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift eller idrettslag.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens eller idrettslagets behov.

Hva er IPID?

 

Hvorfor kriminalitetsforsikring?

Alle bedrifter som har ansatte bør forsikre seg mot økonomisk kriminalitet. Undersøkelser fra blant annet PwC viser at mange norske bedrifter opplever at ansatte utfører økonomisk kriminalitet, som underslag, tyveri, bedrageri, utroskap og dokumentforfalskning.

Underslag er den mest vanlige formen for kriminalitet blant ansatte, og det er butikker, hoteller og restauranter som er mest utsatt.

 

Underslag eksempler

For enklere å forstå hvordan forsikringen kan brukes viser har vi samlet noen skadeeksempler hvor underslagsforsikringen har vært avgjørende for bedriften.


Stjålet verktøy

En ansatt i en entreprenørbedrift hadde over tid stjålet diverse verktøy og materialer. Totalt utgjorde verdien på de stjålne materialene mange tusen kroner. Tapet som ble påført bedriften ble dekket av entreprenørbedriften sin kriminalitetsforsikring. 


Overførte til egen konto

En regnskapsfører i en liten kontorbedrift overførte penger til sin egen konto. Bedriften sitt tap ble dekket av bedriftens kriminalitetsforsikring.


Penger fra loppemarked

En tillittsperson i et idrettslag var ansvarlig for å håndtere idrettslaget sine inntekter fra et stort loppemarked. Personen overførte deler av inntekten fra salget til seg selv, og kamuflerte det i regnskapene. Tapet som ble påført idrettslaget ble dekket av kriminalitetsforsikringen.

Hvem er ansatt?

Det skal foreligge et ansettelsesforhold mellom bedriften og den som begår økonomisk kriminalitet på skadetidspunktet. 

I idrettslag og -foreninger omfatter kriminalitetsforsikringen også dugnadsarbeidere med fullmakt til å håndtere midler.


meld skade kriminalitetsforsikring

Har du blitt utsatt for økonomisk kriminalitet?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.