El-kontroll i landbruket

Feil i elektriske anlegg fører til mange brannfarlige situasjoner. Det er derfor viktig med jevnlig el-kontroll av anleggene i landbruket.

Gir 20 % rabatt på forsikringen.
Avdekker feil og mangler i el-anlegget.
Gjennomføres av sertifiserte kontrollører.

Hva består en el-kontroll av?

En el-kontroll avdekker feil og mangler i det elektriske anlegget, og gjennomføres av sertifiserte kontrollører. Kontrollen skal bestå av:

  • en kontroll av gårdens internkontrollsystem 
  • stikkprøver i el-anlegget 
  • termografering som avdekker unormalt varme punkter i anlegget

Om internkontrollsystemet ikke er på plass, må full kontroll av el-anlegget gjennomføres. 
 

20 % i sikkerhetsrabatt

Har du godkjent el-kontroll og tilhørende rapport som ligger i databasen til FG-kontroll, får du 20 % sikkerhetsrabatt på forsikringen din. Rapporten må ligge i arkivet som administreres av Finans Norge og FG.

Hvilke krav gjelder for min gård?

Myndighetene stiller krav* til at det gjennomføres el-kontroll hvert 3. år for driftsbygninger og DLE (det lokale el-tilsynet) foretar kontroller og stikkprøver av el-anlegg på gårder i hele Norge.

Fremtind krever el-kontroll med termografering når:

  • det er krav* om brannvarslingsanlegg
  • forsikringssum overstiger 15 millioner for enkeltbygg
  • samlet forsikringsverdi overstiger 15 millioner
  • gården benytter varmluftstørke

*Mattilsynets krav ihht. forskrifter om dyrehelse. Les mer om dyrehelseforskriftene på mattilsynet.no.