bønder som jobber på en bærekraftig gård

KUNDEFORDEL

Sensorteknologi i landbruket

Sensorteknologi har flere nyttige bruksområder for landbruket. Ved riktig bruk kan du spare deg selv for masse jobb, samtidig som du tar bedre vare på miljøet og får rabatt på forsikringene.

Få 10 % rabatt per sensor (maks 10 % per forsikring)
Forebygger skader og overvåker ressursbruk
Øker avlingsutbyttet og tar bedre vare på miljøet
landbruk gård solceller gård bonde illustrasjon

Bruksområder for sensorteknologi

Ved å integrere sensorteknologi i gårdsdriften kan du ta bedre beslutninger, redusere bruk av ressurser, forebygge skader og øke avlingsutbyttet, samtidig som du tar bedre vare på miljøet.

Varmeutvikling og lekkasjer

Sensorer kan bidra til å forebygge og begrense skader, kan spare gården for mye ekstraarbeid og sure kostnader. Benytter du sensorer til skadeforebygging gir vi deg 10 % rabatt på forsikringen. Eksempler på dette kan være:

Varmeutvikling i el-skap
De fleste branner i landbruket starter i el-anlegg. Varmeutvikling er første tegn til at noe er galt. Med sensorteknologi kan slike feil avdekkes, varsles og rettes opp før det blir brann. Vi samarbeider med leverandører av sensorteknologi som kan bidra til forebygging av slike branner. Med slike varmesensorer installert i el-skapene på gården får du 10 % rabatt på bygningsforsikringene. Les mer om varmesensorene til Elotec og El-watch.

Lekkasjer i vanningsanlegget
Hvis du benytter sensorer for overvåkning av vanningsanlegget for å gjøre vanningen bedre, gir vi deg 10 % rabatt på forsikring av planteproduksjon. Eksempel på dette er 7sense sin Irrigation Sensor, som er en robust sensor-enhet som festes på spredevognen. Sensoren varsler hvis noe går galt under vanning, slik at du kan begrense skadene.

Varmeutvikling i arbeidsmaskinene
EloRa temperatursensor med probe gir deg kontinuerlig oversikt over temperaturen i traktor, kompaktlaster og andre arbeidsmaskiner. Sette opp grenser som varsler deg ved forhøyet temperatur, slik at du kan gjøre tiltak før det tar fyr. Sensoren gir deg 10 % rabatt på arbeidsmaskinforsikringen.

Overvåkning av høy og halm
Lagring av høy kan være kilde til brann i landbruket. I fuktig høy og halm foregår det en bakteriell nedbrytning som kan føre til varmeutvikling. Høy og halm isolerer godt mot varmetap, så varmeutviklingen kan føre til at temperaturen stiger til over 75 grader. Dette kan føre til selvantenning av gassene som oppstår. EloRa Temperatur og fuktighetssensor er et godt verktøy for å optimalisere ventilasjonen og vending, og som gir deg 10 % rabatt på både forsikring av driftsbygning og innsatsmidler.

Jordfuktighet og temperaturmålinger

Sensorer kan brukes for å overvåke jordfuktighet og temperatur. Dette hjelper deg med å optimalisere vanning og tilpasse plantingstidspunktet for ulike avlinger.

Måler du jordfuktighet, temperatur og konduktivitet i jorda gir vi deg 10 % rabatt på forsikringen for plateproduksjonen. Eksempel på sensor er:

Jordsensor
EloRa jordsensor gir deg kontinuerlig overvåkning av jordforholdene slik at du kan starte arbeidet på åkeren på riktig tidspunkt. Om det er setting av tidlig potet eller om man skal ha kontroll på når jordet trenger vanning.

GPS og presisjonslandbruk

GPS-teknologi sammen med sensorer kan hjelpe deg med å kartlegge og spore jordbruksmaskiner nøyaktig. Dette gir mulighet for presisjonslandbruk, hvor ressurser som vann, gjødsel og sprøytemidler brukes mer effektivt.

Overvåking av avlingstilstand

Sensorteknologi kan brukes til å overvåke helse og tilstand av avlinger ved å måle faktorer som fuktighet, næringsstoffer og lysforhold. Dette kan gi deg tidlig varsel ved utfordringer og problemer.

Temperatursensor i siloer og tøreanlegg
EloRa Tempsensor måler temperatur i tøffe miljø, og gir deg oversikt og varsling før en mulig varmgang utvikler seg. Den gir deg også 10 % rabatt på forsikringen.

Skadedyrovervåking

Sensorer kan brukes til å oppdage og overvåke skadedyr. Dette kan hjelper deg å implementere tiltak på riktig tidspunkt og minimere skade på avlingene.

Måling av luftkvalitet

Måling av CO2-nivåer og andre gasser som påvirker vekstbetingelsene for planter, kan blant annet gi deg nyttig informasjon i tidlig dyrkingsfase. Du kan også bli varslet ved luftforurensing og unormale CO2-verdier, slik at du kan iverksette tiltak. 

Bruker du sensorer til overvåkning av CO2-nivåer gir vi deg 10 % rabatt på forsikringen av driftsbygningen. Eksempeler på dette er:

CO2-sensor
EloRa CO2-sensor gir deg varsling ved forhøyet CO2-nivåer i ventilasjonsanlegg i fjøs, eller ved silogass i siloen.

Dyreovervåking

Sensorteknologi kan brukes for å overvåke dyrenes helse og atferd. Dette inkluderer temperatur, aktivitetsnivå, næringsstoffer og eventuelle tegn på sykdom. Hvis du benytter sensorer for overvåkning av husdyrene gir vi deg 10 % rabatt på forsikringen av produksjonsdyr. Eksempeler på dette er:

GPS-sporing av dyrene og virtuell inngjerding
GPS-sporing av dyrene og virtuell inngjerding av beitedyr, som eksempelvis den
Nofence tilbyr.

Helsesensor for storfe
EloRa Bolus måler kontinuerlig aktivitet og temperatur fra vommen til storfe. Enheten varsler om alt fra kalving til sykdom ved hjelp av et trådløst skysystem.

Overvåking av værforhold

Sensorer kan gi nøyaktig informasjon om værforholdene på gården, inkludert temperatur, luftfuktighet, vindhastighet og nedbørsmengde. Dette kan hjelpe med å planlegge arbeidet på gården mer effektivt.

Rabatt på forsikring
Hvis du benytter sensorer for overvåkning av værforhold som fuktighet, nedbør og temperaturer gir vi deg 10 % rabatt på forsikring av planteproduksjon. Eksempel på dette er frostsensor som overvåker nattefrost for deg som dyrker på friland.

Automatisering av vekstforhold

Sensorer kan bidra til å opprettholde optimale vekstforhold for planter ved å regulere vanning, gjødsling og belysning basert på sanntidsdata.

Tips og råd

Trygg og sikker gårdsdrift

Beskytt verdiene på gården gjennom skadeforebygging og gode rutiner for HMS.

Brannforebygging i landbruket

Brannforebygging kan være den beste forsikringen en gårdbruker noen gang velger.

HMS i landbruket

Gode rutiner for helse, miljø og sikkerhet bidrar til å gjøre gården til en trygg arbeidsplass.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }