Hvem betaler egenandel ved bruk av sameiets eller borettslagets forsikring?

Normalt har borettslag og sameier en egen forsikring som dekker selve bygningen. På samme måte som en huseier har en husforsikring. Når denne forsikringen tas i bruk er det ikke uvanlig at det blir uenighet om hvem som skal betale egenandelen.

Borettslaget/sameiet er forpliktet
Det er borettslaget eller sameiet som er forsikringstakeren og derfor også de som er rettslig forpliktet overfor forsikringsselskapet, og dermed ansvarlig for at egenandelen betales inn til forsikringsselskapet. Likevel kan styret i borettslaget kreve at boligeier dekker egenandelen på skader boligeier er skyld i. Hvis boligeier nekter å betale, er det lurt av styret i borettslaget eller sameiet å betale egendelen for å unngå renter og gebyrer, for deretter å kreve inn erstatning for egenandelen av boligeier i etterkant.

Vedlikeholdsplikt
Har boligeier brutt vedlikeholdsplikten og forårsaket skade på fellesarealet eller på andre boliger kan boligeier bli stilt ansvarlig for å erstatte skadene, ifølge alminnelig erstatningsregel i §5-13 i borettslagsloven eller tilsvarende regel i eierseksjonsloven §34.

Skjer en skade i boligeiers egen bolig, og det ikke går utover fellesarealer eller andres bolig, kan boligeier pålegges å betale for egenandelen ved bruk av forsikringen til borettslaget. Boligeier har vedlikeholdsplikt i egen bolig, og kan derfor måtte betale for eventuelle skader i egen bolig selv. Vedlikeholdsplikt i egen bolig vil si at du som eier av boligen har ansvaret for å reparere og sikre at alt av innvendige flater, vinduer, rør, ledninger, utstyr og apparater er helt og fungerer som det skal. Her kan styret vise til eierseksjonsloven §32 eller §5 i borettslagsloven som handler om boligeier sin vedlikeholdsplikt i egen bolig. 

Ulik praksis blant borettslagene
Hvordan betaling av egenandelen faktisk gjennomføres varierer fra borettslag og sameier. Hvert borettslag og sameie har sine praksiser, så er du som boligeier i tvil, se borettslagets/sameiets nettsider, eller ta kontakt med styret der du bor. 
 

 

Se også: