• Vedlikeholdsansvaret innebærer at du selv er ansvarlig for oppfølging og vedlikehold av huset, hytta, garasjen og andre bygninger du eier. Forsikringene dekker plutselige og tilfeldige hendelser som fører til skade i henhold til vilkårene. Manglende vedlikehold og oppfølging som fører til skader vil i de fleste tilfeller ikke dekkes av husforsikringen, da disse som hovedregel ikke anses som tilfeldige hendelser.

    Skadeeksempel
    Hvis taket ditt ikke er tett (på grunn av manglende vedlikehold) og du får en vannlekkasje i boligen, kan dette føre til at gulv, vegger eller liknende blir ødelagt av vann. Følgeskadene kan være dekket av hus- eller hytteforsikringen, mens du selv må betale for reparasjonen av taket. Du kan lese mer om vannskader her.

    Se vår vedlikeholdskalender, for full oversikt over hva du bør gjøre for å vedlikeholde huset ditt.