Hvorfor har månedlig faktura høyere beløp enn forventet?

  • Når bedriften velger månedlig betaling beregnes de sju første månedlige terminbeløpene til 30 dager. De resterende fem månedlige terminbeløpene beregnes til 31 dager, og vil derfor være noe høyere. Til sammen utgjør dette et forsikringsår på 365 dager.
  • Første faktura etter inngått avtale inneholder ofte en lengre periode enn ordinær månedlig termin, se «Fra- og til dato» oppgitt i fakturaspesifikasjonen.
  • Første faktura etter overgang til lagringsforsikring kan "henge etter". Dette kommer av at fakturaen allerede kan ha blitt laget i systemene våre, og beløpet blir derfor ikke korrigert før fakturaen etter. I slike tilfeller blir beløpet som er betalt for mye tilbakebetalt.

Kontakte oss hvis du har spørsmål, så skal vi hjelpe deg.