• Før vi kan endre adressen deres, må dere melde adresseendring til Brønnøysundregisterne. Når det er gjort kan dere klikke på linken under og sende oss melding om ny adresse.