Innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende

Med innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende kan du øke din fremtidige pensjon og samtidig få skattefordel.

Snekker har kaffepause.
Få skattefordel for innskudd og kostnader knyttet til sparingen.
Samle pensjon fra tidligere arbeidsgivere.
Skaff forsikringer for uførhet, ektefelle eller samboers pensjon og barnepensjon.

Priser og vilkår

Pensjonssparing leveres av SpareBank 1 Forsikring AS

Få mer å rutte med som pensjonist

Det er lurt å sørge for at du har nok å rutte med når du pensjonerer deg. Vi har blant markedets beste avkastning på pensjonssparing.

Hvis du tjener over 7,1 G, det vi si rundt 840.000 kroner, anbefaler vi at du sparer gjennom bedriften din. Med innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende kan du spare 7 prosent av lønnen din.

Hvordan bør du spare?

Når du sparer i innskuddspensjon, kan du velge spareprofil selv og vekte hvor mye du vil spare i aksje- og rentefond.

Alderstilpasset spareprofil

Sparingen tilpasses alderen din, slik at du gradvis tar litt mindre risiko jo eldre du blir. Dette skjer ved at andelen aksjefond reduseres, og andelen rentefond økes. Da har du større sjanse for god avkastning når du er ung, samtidig som gevinsten sikres når du nærmer deg pensjonsalder.

Rentefond består av om lag 5 % eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

Nedtrappingen av risiko starter automatisk når du har blitt 40 år og varer frem til du fyller 67 år.

Spareprofilen renter betyr at pengene dine bare settes sammen av renter. Det betyr minst mulig risiko, og passer for deg som er opptatt av trygghet.

Rentefond består av om lag 5 % eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

Spareprofil moderat

Spareprofilen forsiktig betyr at pengene dine fordeles mellom aksjer og renter. Fordelingen med 25 % aksjer og 75 % renter passer for deg som er opptatt av trygghet og ønsker lav risiko.

Rentefond består av om lag 5 % eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

Spareprofil moderat

Spareprofilen moderat betyr at pengene dine fordeles mellom aksjer og renter. Fordelingen med halvparten i aksjer og halvparten i renter passer for deg som er opptatt av trygghet og avkastning, men tåler noe risiko.

Rentefond består av om lag 5 % eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

Spareprofil offensiv

I spareprofilen offensiv plasseres pengene dine med 75 % i aksjer og 25 % i renter. Spareprofilen passer for deg som er opptatt av avkastning og er villig til å ta en del risiko.

Rentefond består av om lag 5 % eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

Spareprofil aksjer

Spareprofilen aksjer betyr at pengene dine bare settes sammen av aksjer. Dette er spareprofilen for deg som er opptatt av høy avkastning, og som er villig til å ta høy risiko. 

Rentefond består av om lag 5 % eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

Spareprofil aksjer

Synes du det er vanskelig å velge pensjonssparing?

Som selvstendig næringsdrivende kan du velge mellom mange sparealternativer. Vi hjelper deg med å finne sparingen som passer deg. 

Tips og råd om pensjon for selvstendig næringsdrivende

Bærekraftig og ansvarlig forvaltning

Det skal være enkelt å ta gode bærekraftige valg når du velger pensjon. Sparer du til pensjon hos oss, kan du være trygg på at bærekraft er godt ivaretatt.

Vår bærekraftige forvaltning

SpareBank 1 Forsikring Bærekraft

Pensjonssparing leveres av SpareBank 1 Forsikring AS


Hva lurer andre på?